Асоціативний ряд як інструмент психолога

Відео: Тлумачення Формули душі (04.02.1973)

У самому узагальненому розумінні, асоціативний ряд - це набір елементів, пов`язаних один з одним за будь-якою спільною ознакою. Причому, якщо елемент А пов`язаний з елементом Б з якого-небудь асоційованого ознакою, а елемент Б пов`язаний з елементом С, необов`язково, щоб в асоціативному ряду А було пов`язано С. Наприклад, при згадці слова "літо" може виникнути таке асоціативний ряд: море, пляж, пісок і т.д. Кожне наступне слово пов`язане з попереднім, але необов`язково з тим, яке стоїть перед попереднім. Це послідовний асоціативний ряд. Є також ряди, у яких всі елементи об`єднані єдиною спільною ознакою. Більш детально це питання розбирається в теорії множин.асоціативний експеримент
Асоціативні ряди зараз знайшли широке застосування в самих різних галузях гуманітарного знання. За допомогою тестування на асоціації можна зрозуміти психологічний стан респондента, його життєві погляди і навіть особливості мислення. Для цього проводиться так званий асоціативний експеримент, в ході якого пропонується вибирати предмети або називати слова, що асоціюються з деякими еталонними. До асоціативним експериментів відноситься відомий колірний тест Люшера, так як тяга до тієї чи іншої колірної палітрі пов`язана з проекцією на неї внутрішніх станів людини.асоціативний ряд
Проте, варто підкреслити, що оцінка особистості по асоціативним схемами не завжди адекватна. Кожна людина може назвати свій власний асоціативний ряд до будь-якому слову, тому що асоціативні зв`язки формуються в процесі набуття досвіду. У кожного він свій. Але нормальні з психологічної точки зору люди матимуть схожі асоціативні ряди. А ось одним з головних ознак шизофренії як раз є наявність диссоциативного мислення.
Більш виправдане використання асоціативного експерименту при оцінці розвитку дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку. Для навчання дітей зараз нерідко використовуються так звані асоціативні гри, коли необхідно розсортувати кілька предметів за певною ознакою або знаходити за спільною ознакою пари.асоціативний ряд це
Асоціативний ряд застосовується також при оцінці рівня ерудиції індивідуума і при тестах на IQ. Незважаючи на широке поширення саме цього виду оцінки інтелектуальних здібностей, він все ж має деякі недоліки. Справа в тому, що в одному випадку індивідуум може вибудувати правильний асоціативний ряд або об`єднати об`єкти за спільною ознакою в процесі роздумів, а в іншому - як наслідок попереднього досвіду. Відповідно, в першому випадку ми будемо мати справу з більш здатним в мисленнєво-логічному плані людиною, а в другому - з більш ерудованим і натренованим.

Відео: Батьківські секрети. випуск №4

Втім, деякі дослідники вважають, що здатність швидко структурувати інформацію і знаходити в ній логічні зв`язки завжди є наслідком натренованого мисленнєво-логічного апарату. Тренування ж повинна починатися якомога раніше, в дитинстві, і проводитися на найширшому спектрі завдань.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Асоціативний ряд як інструмент психолога